Jak spełnić obowiązki ochrony danych po 1 stycznia 2015 roku?

news-ico1mcp - Sierpień 12 2015

Portrait of a beautiful woman writing and a laptop in frontOd 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nowelizacją firmy i jednostki organizacyjne przetwarzające zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO (np. dane Klientów, rejestry korespondencji) oprócz wdrożenia wewnętrznej dokumentacji przetwarzania danych będą musiały dokonać albo Rejestracji ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) do GIODO albo Rejestracji zbiorów do GIODO.                                                                                                

UWAGA! Rejestracja zbiorów danych podlegających zgłoszeniu do GIODO pozwoli na uniknięcie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w podmiocie – co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i sprawozdaniami ABI względem GIODO – jest to bardzo korzystne rozwiązanie, dlatego rekomendujemy jak najszybsze wdrożenie dokumentacji z instrukcją zgłoszenia zbioru do GIODO i wsparciem prawnym >                                                                                   

Czytaj więcej…

GIODO będzie egzekwować obowiązki ochrony danych w firmach w 2015 roku!

news-ico1mcp - Luty 16 2015

poGIODOPodczas niedawno odbytej konferencji w GIODO, dnia 28 stycznia 2015 roku, Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zapowiedział egzekwowanie przestrzegania przepisów ochrony danych w firmach i jednostkach organizacyjnych po nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.                                                                                     

Czytaj więcej…

Kontrole GIODO i PIP razem – wywiad z Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

news-ico1mcp - Kwiecień 06 2014

Jedna kontrola pracodawcy zamiast dwóch. To, jak przedsiębiorcy i instytucje przestrzegają zapisów Kodeksu Pracy i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych będzie sprawdzane podczas jednej wizyty. Kontrole mają być ponadto bardziej przyjazne i lepiej skoordynowane. To wynik porozumienia podpisanego między Generalną Inspekcją Ochrony Danych Osobowych a Państwową Inspekcją Pracy.


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby 1 pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe, np. Klientów, musi dysponować odpowiednią dokumentacją spełniającą wymogi rozporządzenia do art. 39a, ustawy o ochronie danych osobowych, a jej brak może łączyć się z karami nawet do 50.000 zł za każde uchybienie niewykonania decyzji. Istnieją gotowe do uzupełnienia zestawy dokumentacji spełniającej wymagania wyżej wspomnianego rozporządzenia -  np.  dokumentacja przetwarzania danych osobowych RBDO.

Czytaj więcej…

Informacje Prawne
Forum

Prowadzę biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach swoich usług świadczę obsługę kadrowo płacową kilku niewielkich firm zatrudniających w sumie 12 pracowników, czy podlegam pod ustawę o ochronie danych osobowych ?

Maj 25 2013 by DaneOsobowe.org.pl

Tak. Zgodnie z art. 22 [1] § 5 kodeksu pracy,  do danych pracowników przetwarzanych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem „stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych”, nawet zatem w przypadku niewielkiej skali działalności pra

Jestem prezesem niewielkiej spółki z o.o., zatrudniającej 7 pracowników, oraz posiadającej również wiele baz klientów, niektóre z nich są tworzone wyłącznie w celu wystawienia faktur, inne natomiast są niezbędne do budowania długofalowej strategii rozwoju spółki. W jaki sposób mogę ustalić, które bazy danych osobowych podlegają zgłoszeniu do rejestracji GIODO, a które są zwolnione z tego obowiązku?

by DaneOsobowe.org.pl

Generalnie, w związku z brzmieniem art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, wszystkie bazy danych osobowych podlegają rejestracji – z wyłączeniem tych, o których mowa w przepisach szczególnych. Takim przepisem szczególnym przewidującym w

Jestem właścicielem małego przedsiębiorstwa, które prowadzę w formie działalności gospodarczej, posiadam bazy danych klientów oraz zatrudniam kilku pracowników. Nigdy nie słyszałem o ustawie o ochronie danych osobowych, nie prowadzę żadnej szczególnej ewidencji ani nie mam wdrożonego żadnego systemu odnoszącego się do przetwarzania danych osobowych, czy w związku z tym grożą mi jakieś konsekwencje prawne ?

by DaneOsobowe.org.pl

Tak. Przede wszystkim należy podkreślić, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego złamanie. Co więcej, w takiej sytuacji niepotrzebnie można narazić swoich pracowników na odpowiedzialność karną. Rozdział 8 ustawy