GIODO będzie egzekwować obowiązki ochrony danych w firmach w 2015 roku!

news-ico1mcp - Luty 16 2015

poGIODOPodczas niedawno odbytej konferencji w GIODO, dnia 28 stycznia 2015 roku, Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zapowiedział egzekwowanie przestrzegania przepisów ochrony danych w firmach i jednostkach organizacyjnych po nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.                                                                                                   

Czytaj więcej…

Kontrole GIODO i PIP razem – wywiad z Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

news-ico1mcp - Kwiecień 06 2014

Jedna kontrola pracodawcy zamiast dwóch. To, jak przedsiębiorcy i instytucje przestrzegają zapisów Kodeksu Pracy i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych będzie sprawdzane podczas jednej wizyty. Kontrole mają być ponadto bardziej przyjazne i lepiej skoordynowane. To wynik porozumienia podpisanego między Generalną Inspekcją Ochrony Danych Osobowych a Państwową Inspekcją Pracy.


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby 1 pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe, np. Klientów, musi dysponować odpowiednią dokumentacją spełniającą wymogi rozporządzenia do art. 39a, ustawy o ochronie danych osobowych, a jej brak może łączyć się z karami nawet do 50.000 zł za każde uchybienie niewykonania decyzji. Istnieją gotowe do uzupełnienia zestawy dokumentacji spełniającej wymagania wyżej wspomnianego rozporządzenia -  np.  dokumentacja przetwarzania danych osobowych RBDO.

Czytaj więcej…

WIĘCEJ KONTROLI POD KĄTEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

news-ico1mcp - Kwiecień 05 2014

two business people with foldersNa mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a Państwową Inspekcją Pracy – prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmach, będą sprawdzać także inspektorzy PIP. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada przeprowadzenie 88 tys.  Można zatem przypuszczać, iż znacznie zwiększy się liczba kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Jak sprawnie wdrożyć dokumentację? Można skorzystać z Dokumentacji RBDO.PL >> 


Czytaj więcej…

Informacje Prawne

WIĘCEJ KONTROLI POD KĄTEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kwiecień 05 2014 by mcp

Na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a Państwową Inspekcją Pracy – prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmach, będą sprawdzać także inspektorzy PIP. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada

KONTROLE GIODO U PRACODAWCÓW – ZAKRES I PRZEBIEG

Lipiec 29 2013 by DaneOsobowe.org.pl

Inspektorzy GIODO podczas kontroli u pracodawców sprawdzają m.in., czy opracowano politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz jak chronione są dane osobowe pracowników i klientów firmy. Zasady przeprow

Forum

Prowadzę biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach swoich usług świadczę obsługę kadrowo płacową kilku niewielkich firm zatrudniających w sumie 12 pracowników, czy podlegam pod ustawę o ochronie danych osobowych ?

Maj 25 2013 by DaneOsobowe.org.pl

Tak. Zgodnie z art. 22 [1] § 5 kodeksu pracy,  do danych pracowników przetwarzanych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem „stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych”, nawet zatem w przypadku niewielkiej skali działalności pra

Jestem prezesem niewielkiej spółki z o.o., zatrudniającej 7 pracowników, oraz posiadającej również wiele baz klientów, niektóre z nich są tworzone wyłącznie w celu wystawienia faktur, inne natomiast są niezbędne do budowania długofalowej strategii rozwoju spółki. W jaki sposób mogę ustalić, które bazy danych osobowych podlegają zgłoszeniu do rejestracji GIODO, a które są zwolnione z tego obowiązku?

by DaneOsobowe.org.pl

Generalnie, w związku z brzmieniem art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, wszystkie bazy danych osobowych podlegają rejestracji – z wyłączeniem tych, o których mowa w przepisach szczególnych. Takim przepisem szczególnym przewidującym w

Jestem właścicielem małego przedsiębiorstwa, które prowadzę w formie działalności gospodarczej, posiadam bazy danych klientów oraz zatrudniam kilku pracowników. Nigdy nie słyszałem o ustawie o ochronie danych osobowych, nie prowadzę żadnej szczególnej ewidencji ani nie mam wdrożonego żadnego systemu odnoszącego się do przetwarzania danych osobowych, czy w związku z tym grożą mi jakieś konsekwencje prawne ?

by DaneOsobowe.org.pl

Tak. Przede wszystkim należy podkreślić, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego złamanie. Co więcej, w takiej sytuacji niepotrzebnie można narazić swoich pracowników na odpowiedzialność karną. Rozdział 8 ustawy