1
Nowe przepisy UE wprowadzą niebawem kary do 4% przychodu – uchwała przyjęta
2
OBOWIĄZKI I ŚRODKI ABI DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU OCHRONY DANYCH
3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
4
SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DOBIE CYBERPRZESTĘPCZOŚCI
5
DANE OSOBOWE A DZIAŁANIA SZPITALI
6
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ I AKTUALIZACJA DANYCH
7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW
8
Masz obowiązek rejestracji ABI lub zbiorów w GIODO? Sprawdź wpis w rejestrze
9
Jak spełnić obowiązki ochrony danych po 1 stycznia 2015 roku?
10
GIODO będzie egzekwować obowiązki ochrony danych w firmach w 2015 roku!

Nowe przepisy UE wprowadzą niebawem kary do 4% przychodu – uchwała przyjęta

Parlament Europejski dnia 14 kwietnia 2016 roku przegłosował długo oczekiwane rozporządzenie dotyczące ochrony danych. Rozporządzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych w sposób gruntowny reformuje unijne i krajowe ramy prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w tym głównie koncentrując się na wzmocnieniu prawa osób fizycznych w tym zakresie, a co za tym idzie nakładając dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców. Czytaj więcej…

OBOWIĄZKI I ŚRODKI ABI DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU OCHRONY DANYCH

W dobie konieczności ochrony danych, ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji dysponuje szeregiem uprawnień w toku czynności sprawdzających.

W związku z rozporządzeniem z czerwca 2015 r. ABI ma także odpowiednie obowiązki do wykonania m.in. prowadzenie publicznego rejestru przetwarzanych zbiorów danych oraz coroczne sprawozdania do Administratora Danych, z przesyłaniem kopii do GIODO. 

Czytaj więcej…

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Na podstawie ustawy z dn. 15-12-2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie ww. podmiotów są uprawnieni do pozyskiwania materiałów dokumentujących pracę spółdzielni – protokołów obrad, kopii uchwał, odpisu statutu, sprawozdań finansowych czy protokołów lustracji.  
Ze względu na zawartość danych wrażliwych w wyżej wymienionych dokumentach, poddany w wątpliwość został zakres udostępnianych treści oraz zasadność pozyskiwania powyższych dokumentów źródłowych. Jakie zalecenia dla spółdzielni prezentuje GIODO? Czytaj więcej…

SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DOBIE CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Informatyzacja i wysoki stopień postępu technologicznego otaczającego nas świata, pozwalają ułatwić codzienne życie. Mamy banki internetowe, zakupy możemy zrobić on-line, a z prawnikiem czy lekarzem spotkać się na czacie. W dobie szeroko rozumianej cyberprzestępczości, rozwiązania te są tak samo wygodne jak niebezpieczne. Jakie konsekwencje wiążą się z wyciekami danych online? Czytaj więcej…

DANE OSOBOWE A DZIAŁANIA SZPITALI

logo-giodo5.03.2013r WSA oddalił skargę na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczącą pobierania danych matek po porodzie. Brak zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych rejestorwany jest w tzw. „Bazie danych wycofań”.

Biorąc powyższe pod uwagę, GIODO w swej decyzji zaleciło:
– modyfikację treści zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– usunięcie danych osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny powołał się w swej interpretacji na art.23 ust.1 i art. 24 u.o.d.o wyjaśniając, że klauzula zgody widniejąca na kwestionariuszu może być nieczytelna i wprowadzać respondenta w błąd. Jeżeli nie zna on celu i sposobu przetwarzania danych osobowych, wówczas cieżko mówić o wyrażeniu zgody na tę czynność. Administrator danych skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego odwołanie od decyzji w postaci skargi kasacyjnej, lecz ten uznał wniosek za niezasadny. W uzasadnieniu podał, iż dane te mogą zostać zebrane ponownie ( już w odpowiedniej formie).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którzy zostali wyznaczeni przed 1 stycznia 2015 r., zaprzestaną pełnienia tej funkcji – zgodnie z wytycznymi nowelizacji o ochronie danych osobowych. Dotyczy to jednakże wyłącznie tych ABI, którzy do 30 czerwca 2015 nie zostali zgłoszeni do GIODO – tak wyznaczona cezura wyznacza okres przejściowy w obszarze ochrony danych osobowych. Zaznaczyć trzeba, że zgłoszenie ABI we wskazanym wyżej terminie zapewniało możliwość kontynuowania pełnionej funkcji do odwołania.


CD
NIE RYZYKUJ KONTROLI GIODO BEZ DOKUMENTACJI LUB REJESTRACJI ZBIORÓW!

Spełnij obowiązki ochrony danych wybierając zestaw dokumentacji ze wsparciem prawnym za 99 zł netto + 23% VAT  lub wersję rozszerzoną Dokumentacji z Instrukcją rejestracji zbiorów do GIODO wsparciem prawnym i Aplikacją ochrony danych za 199 zł netto + 23%

Teraz do każdego zamówienia dokumentacji przetwarzania danych RBDO ze wsparciem prawnym – dołączamy kompletne materiały ze szkolenia z ochrony danych z 2015 roku!


Czytaj więcej…

Masz obowiązek rejestracji ABI lub zbiorów w GIODO? Sprawdź wpis w rejestrze

eGIODOOd 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy ochrony danych w firmach i jednostkach organizacyjnych. Najważniejsza zmiana dotyczy firm przetwarzających dane podlegające zgłoszeniu do GIODO – jak dane Klientów, rejestry korespondencji i inne. Podmioty te, oprócz wdrożenia dokumentacji, są zobowiązane albo do zgłoszenia ABI (Administratora Bezpieczeństwa Danych) do GIODO albo do rejestracji zbiorów w GIODO.

Każdy podmiot można zweryfikować, czy dokonał jakiejkolwiek rejestracji na stronie eGIODO > a kary za uchybienia i brak rejestracji są surowe. W art. 53 ustawy znajduje się zapis: „Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Czytaj więcej…

Jak spełnić obowiązki ochrony danych po 1 stycznia 2015 roku?

Portrait of a beautiful woman writing and a laptop in frontOd 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nowelizacją firmy i jednostki organizacyjne przetwarzające zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO (np. dane Klientów, rejestry korespondencji) oprócz wdrożenia wewnętrznej dokumentacji przetwarzania danych będą musiały dokonać albo Rejestracji ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) do GIODO albo Rejestracji zbiorów do GIODO.                                                                                                

UWAGA! Rejestracja zbiorów danych podlegających zgłoszeniu do GIODO pozwoli na uniknięcie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w podmiocie – co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i sprawozdaniami ABI względem GIODO – jest to bardzo korzystne rozwiązanie, dlatego rekomendujemy jak najszybsze wdrożenie dokumentacji z instrukcją zgłoszenia zbioru do GIODO i wsparciem prawnym >                                                                                   

Czytaj więcej…

GIODO będzie egzekwować obowiązki ochrony danych w firmach w 2015 roku!

poGIODOPodczas niedawno odbytej konferencji w GIODO, dnia 28 stycznia 2015 roku, Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zapowiedział egzekwowanie przestrzegania przepisów ochrony danych w firmach i jednostkach organizacyjnych po nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.                                                                                     

Czytaj więcej…

Copyright © 2016 DaneOsobowe.org.pl

Loading...
Loading...